Katedra dysponuje następującą aparaturą badawczą i zapleczem naukowo-dydaktycznym:

 

 

 

 

 

 

sala seminaryjna

 

detektor sekwencji ABI PRISM7700

 

 

mikroskop fluorescencyjny BX60

 

 

sala ćwiczeń
już u nas: BD FACSAriaII Cell Sorting System

amplifikator z gradientem temperatury G-STORM GS1

wirówka MPW-350R
ELx 800 czytnik ELISA

 

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

O nas | ©2009 Katedra i Zakład Genetyki Medycznej