Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

Pracownicy Katedry i Zakładu

Genetyki Medycznej

prof. dr hab. n. med. Jan Kowalski - kierownik Katedry i Zakładu

dr n. med. Monika Paul-Samojedny - adiunkt (e-mail: mpaul@sum.edu.pl)

mgr Małgorzata Kowalczyk - asystent (e-mail: marykow@interia.pl)

dr n. med. Renata Suchanek- asystent (e-mail: rsuchanek@sum.edu.pl)

dr n. med. Anna Fila-Daniłow - asystent (e-mail: afila@sum.edu.pl)

mgr Paulina Borkowska - doktorantka, pracownik techniczny (e-mail: paubor85@gmail.com)

mgr Marta Palacz - doktorantka

mgr Daniel Barański - doktorant