nasza Katedra

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej na Wydziale Farmaceutycznym istnieje od 2007 roku i została utworzona na bazie Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego ŚAM w Sosnowcu. Obecnie jednostka zatrudnia 6 osób (1 farmaceutę, 1 biologa, 3 diagnostów laboratoryjnych i jednego biotechnologa). Pracownicy  Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne z zakresu podstaw genetyki dla przyszłych farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych i biotechnologów, jak również zajęcia z genetyki klinicznej dla studentów Oddziału Medycyny Laboratoryjnej, z genetyki medycznej, farmakogenetyki i farmakogenomiki oraz cytogenetyki dla studentów biotechnologii, podstaw klinicznego znaczenia polimorfizmów genetycznych dla przyszłych farmaceutów .

Działalności naukowa jednostki związana jest obecnie z badaniem polimorfizmów genów kodujących: IL-1beta, IL-2, IL-6, IL-10, TNFalfa i TNFbeta, IFNgamma, genów kodujących białka opiekuńcze HSP70 oraz genu kodującego czynnik neutroficzny BDNF u chorych z depresją jednobiegunową i schizofrenią paranoidalną. Ponadto rozpoczynamy pracę nad wykorzystaniem techniki wyciszania genów PIK3CA i AKT3 w populacji bocznej sortowanej z hodowli glejaka wielopostaciowego (linia T98G) jako potencjalnej metody w terapii tego nowotworu.

Obecnie wykonujemy prace finansowane ze środków Uczelni w ramach następujących tematów :

1. Polimorfizm promotora genu IL-4 u chorych na schizofrenię paranoidalną

2. Polimorfizm promotora genu TNF-alfa (pozycja -1031 i -857) u chorych na schizofrenię paranoidalną

3. Wykorzystanie małych interferujących RNA (shRNA) do hamowania ekspresji genów szlaku PI3K/AKT - jedna z możliwych dróg w terapii glejaka wielopostaciowego?

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej współpracuje obecnie z Katedrą Farmakologii SUM, jak i jednostkami naukowymi z poza Akademii - Instytutem Farmakologii PAN, biorąc czynny udział we wspólnych badaniach.

Publikacje pracowników

nasza Katedra

 

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

O nas | ©2010 Katedra i Zakład Genetyki Medycznej