KOŁO NAUKOWE "MEDIGENET" - AKTUALNO¦CI

 

 

 

 

 

Nasza działalno¶ć i dotychczasowe osi±gnięcia

Zakończono prace nad projektem finansowanym ze ¶rodków Polskiego Towarzystwa Genetycznego dla studenckich kół naukowych: "„Polimorfizm genu interleukiny – 1 ß -511 (C/T) w  schizofrenii paranoidalnej i depresji jednobiegunowej"”.

 

 

 

 

UWAGA !

Szanowni Państwo, w najbliższym czasie planujemy zorganizować wykład dla członków koła

i  zainteresowanych osób spoza koła. Poniżej zamieszczam propozycje tematów wykładów i proszę

o wskazanie drog± mailow± (mpaul@sum.edu.pl) tych, które najbardziej by Was interesowały.

Proponowane tematy:

1. Jak pisać teksty naukowe?

2. Epigenetyczna terapia nowotworów.

3. O tych, którzy czuj± i widz± inaczej - sławni schizofrenicy.

4. Polimorfizm IFN-gamma w schizofrenii.

W imieniu swoim i pracowników Katedry Genetyki Medycznej

Opiekun Koła - Monika Paul-Samojedny

WAŻNE INFORMACJE

Nowe zasady uczestnictwa w Kole Naukowym

 

 

 

 

 

 

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

O nas | ©2010 Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

 

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej